VGS

Van D.V. 9 t/m 13 december 2019 kunnen jongeren en zij-instromers komen ervaren hoe het is om in het christelijk-reformatorisch onderwijs te werken. Dit kan op zowel een basis- als middelbare school. Met de campagne ‘Meekijken in de klas’ wil de werkgroep hen inspireren en interesseren voor het onderwijs. Ook geeft de werkgroep hen informatie over opleidingsmogelijkheden en vertellen zij over de mogelijkheid om echt les te geven met ‘Uurtje voor de klas’ (februari 2020). U kunt zich vanaf nu aanmelden voor deze actie.

Verdere werkzaamheden werkgroep

Naast bovenstaande campagne houdt de werkgroep zich verder bezig met:

  • Het werven van fondsen voor de stichting zodat de acties uitgevoerd kunnen worden. Hierbij wordt ook contact gezocht met bedrijven.
  • Een landelijke, langdurige campagne waarin zij-instromers en scholieren worden geïnspireerd en geïnformeerd over werken in het christelijk-reformatorisch onderwijs via het platform www.endanbenjeleraar.nl.
  • Het ontwikkelen van een eigen vacatureplatform waar heel het christelijk-reformatorisch onderwijs gebruik van kan maken.
  • Het uitvoeren van andere acties zoals Uurtje voor de klas.
  • Het creëren en aansturen van een groep ambassadeurs van leraren die meehelpen om werken in het christelijk-reformatorisch onderwijs op een positieve manier onder de aandacht te brengen.
  • Het monitoren van ontwikkelingen in de politiek rondom het thema ‘lerarentekort’.

Professionaliseren van de werkgroep

Vanuit het VO en PO waren er twee werkgroepen die zich bezig hielden met het lerarentekort. Voor de zomervakantie is besloten deze twee groepen om te vormen tot één groep. Meer informatie over de werkgroep kunt u opvragen bij voorzitter George den Breejen. Daarnaast is er een stichting opgericht, zodat de werkgroep op een professionele manier te werk gaan. Het bestuur van de stichting houdt toezicht op de (financiële) gang van zaken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter Gert van Leeuwen.

Op dit moment bestaat de werkgroep uit mensen die werkzaam zijn binnen het reformatorisch VO, PO en HBO. Daarnaast is de schil van scholen die de werkgroep steunt belangrijk. Denk aan het S(B)O, MBO en organisaties als Driestar educatief, RMU en VGS zelf.

De werkgroep wil meer partijen betrekken bij dit initiatief, zodat we als christelijk-reformatorisch een sterk geluid maken voor ons onderwijs en tegen het lerarentekort. Om die reden is er contact geweest met het reformatorisch S(B)O en MBO.

Acties en campagnes worden uitgevoerd door een marketingteam. De werkgroep werkt samen met het marketingbureau WebNL. Daarnaast werken ook communicatieadviseurs van Driestar educatief en van de VO-scholen mee aan het project.

Informatie

U wordt vanuit En dan ben je leraar regelmatig geïnformeerd over de lopende acties. Mocht u informatie missen, dan kunt u dit opvragen per mail via info@endanbenjeleraar.nl.

Als VGS steunen wij de initiatieven van de werkgroep van harte. We zijn ook blij dat het kabinet blijft investeren in het onderwijs. Meer hierover leest u in onze reactie op de plannen van het kabinet, gepresenteerd op Prinsjesdag 2019.