VGS

Ken uw eigen regels

Dergelijke vragen kunnen in de schoolpraktijk zomaar opspelen. Het is daarom verstandig dat u weet of de school beleid op dit punt heeft ontwikkeld en wat de afgesproken lijn van de school is. Dat voorkomt dat u partij in conflicten wordt of onverhoopt informatie verstrekt wat niet had gemogen. Agendeer dat beleid eens op een teamvergadering! Zo staan alle neuzen weer dezelfde kant op en weet iedereen hoe te handelen. Het belang van het kind verdient dat.

Beleid noodzakelijk

Heeft uw school nog geen beleid op dit punt? Dan is het aan te raden dit te ontwikkelen. Immers, op iedere school zijn wel leerlingen die gescheiden ouders hebben of in een pleeggezin zijn opgenomen. In het modelprotocol ‘Informatievoorziening aan gescheiden ouders’ vindt u handvatten voor beleid. Ook staat daarin of de stiefvader wel of niet bij het oudergesprek mag zijn. Lees hier meer. Het protocol is bij ondergetekende op te vragen.