VGS

Uw verslag moet voldoen aan de maatschappelijke thema’s per sector zoals verplicht gesteld door het ministerie van OCW. Daarnaast wordt het beoordeeld op de onderdelen Intern toezicht, Bestuur/bestuurder, Ouder/leerling/docent en Toekomstige ontwikkelingen. Ook wordt gekeken naar communicatieve aspecten als beeld- en taalgebruik. De jury bestaat uit accountants, Ouders van Waarde en afvaardigingen van  VTOI-NVTK en de PO-Raad en VO-raad.

De BRAVO-Bestuursbokaal wordt op 25 november 2021 uitgereikt.

Kijk voor meer informatie op www.bravo-onderwijs.nl/bestuursbokaal of klik hier.