VGS

Met de inwerkingtreding van de CAO PO 2020-2021 is hoofdstuk 10 van de CAO – waar de aanvullende rechtsbescherming van door bedrijfseconomisch ontslag bedreigde werknemers is geregeld – drastisch gewijzigd. Er is geen onderscheid meer tussen het werkgelegenheidsbeleid en het ontslagbeleid. Bij iedere bezuinigingsronde wordt de werkgever nu geacht in overleg te treden met de vakbonden (in geval van de bij VGS aangesloten scholen is dit de RMU) om afspraken te maken over een werk-naar-werk-traject voor de boventallige werknemers. Een dergelijk traject moet werknemers faciliteren naar een andere baan en komt in de plaats van de wettelijke transitievergoeding die werkgevers verschuldigd zijn bij bedrijfseconomisch ontslag.

De ervaring leert dat de bij VGS aangesloten scholen doorgaans te maken hebben met relatief kleine ontslagrondes, waarbij de inspanningen om te komen tot een werk-naar-werk-traject eigenlijk niet in verhouding staan tot de omvang van de belangen die daarmee worden beschermd. Om deze reden hebben de VGS en de RMU gezamenlijk een ‘Van Werk naar Werk Beleid’ gesloten. Dit beleid omvat een reeds overeengekomen werk-naar-werk-traject met de RMU dat als kader van rechten en verplichtingen van zowel werkgever als werknemer zal gaan gelden in geval van kleine ontslagrondes wegens bedrijfseconomische redenen. Na zowel de leden van de RMU en de VGS te hebben geraadpleegd is dit beleid 1 september jl. in werking getreden voor alle bij VGS aangesloten scholen.

  • Raadpleeg hier het volledige ‘Van Werk naar Werk Beleid’.
  • Raadpleeg hier een oplegger, waarin de hoofdlijnen van het beleid staan uitgewerkt. Dit vormt een korte en overzichtelijke samenvatting van het algehele beleid.

Vragen?

Vragen over de nieuwe bepalingen in de cao of de inhoud van het ‘Van Werk naar Werk Beleid’? Neem gerust contact met ons op.