VGS

Voorwaardelijke pensioen veiligstellen

Mogelijk heeft uw werknemer recht op voorwaardelijk pensioen. Dit is een tegemoetkoming voor het vervallen van de prepensioenregeling FPU. We noemen dit ‘voorwaardelijk’, omdat het nog niet definitief is. Het kan dus vervallen. Maar dat hoeft niet per se.

Is uw werknemer 60 jaar of ouder en eindigt het dienstverband binnenkort en is hij niet van plan (volledig) met pensioen te gaan? Dan kan hij het voorwaardelijk pensioen veilig stellen door 10% ABP KeuzePensioen aan te vragen voor ontslagdatum. Uw werknemer is dan voor 10% gedeeltelijk met pensioen als hij werkloos wordt. Dit betekent dat dit percentage van het voorwaardelijk pensioen onvoorwaardelijk wordt en aan zijn ABP KeuzePensioen wordt toegevoegd. Het overige deel van het voorwaardelijk pensioen ontvangt hij wanneer hij volledig met pensioen gaat.

Let op: de hoogte van het overgebleven voorwaardelijk pensioen kan wijzigen als gevolg van eventuele wijzigingen in de regeling. Ook kan het opnemen van pensioen invloed hebben op de uitkering van UWV. Informeer uw werknemer dat hij contact kan opnemen met UWV om te informeren naar de gevolgen voor zijn uitkering.

Als werkgever heeft u een belangrijke rol om de werknemer te wijzen op de mogelijkheid om (een deel van het) pensioen op te nemen en daarmee het voorwaardelijk pensioen veilig te stellen. U weet immers eerder dan ABP dat het dienstverband beëindigd wordt. Laat uw werknemer voor ontslagdatum contact opnemen met ABP voor informatie over de mogelijkheden om het voorwaardelijk pensioen veilig te stellen.

Dit artikel is geschreven door ABP.