VGS

Ook VGS-scholen krijgen te maken met Oekraïense leerlingen. In concrete gevallen zal mede op grond van het geldende beleid van de school al dan niet tot toelating besloten dienen te worden. Omdat deze aspirant-leerlingen veelal niet bij een gemeente staan ingeschreven en daarom geen BSN hebben, zullen zij in het schooladministratiesysteem een onderwijsnummer krijgen toegekend.

Via dat onderwijsnummer wordt het onderwijs voor deze kinderen regulier bekostigd en niet zoals voor asielzoekers/overige vreemdelingen. Het Ministerie van OCW bezint zich nog op een aanvullende bekostiging.

Al met al voor verschillende scholen een nieuwe taak en kans heel concreet de vreemdeling lief te hebben (Lev. 19:34).

Wilt u meer weten?

Heeft u hierbij (juridische) hulp nodig? Neem contact op met Jan Macdaniel voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek. Bel 0180 442 659 of mail naar j.macdaniel@vgs.nl.