VGS

Cao reformatorisch PO 2018-2019

De VGS en de RMU hebben het resultaat van de landelijke onderhandelingen afgewacht en vervolgens de cao reformatorisch primair onderwijs voor 2018-2019 afgesloten. De nieuwe tekst van de cao PO treft u hier aan. U kunt de af te sluiten cao hier vinden. Dit betreft dus de van de landelijke cao afwijkende bepalingen.

Wat is er gewijzigd?

In de landelijke cao is een aantal salarisverhogingen als gevolg van het loonruimteakkoord opgenomen. Daarnaast zijn de volgende vernieuwingen en wijzigingen gerealiseerd, zie deze link. De wijzigingen in de cao reformatorisch PO zijn vooral technisch van aard.

Ledenraadpleging

De VGS hoopt de afsluitingsovereenkomst van deze nieuwe cao binnenkort gezamenlijk met de RMU te ondertekenen. Mocht u als VGS-lid over (het afsluiten van) deze CAO nog opmerkingen of vragen hebben, dan wel nog een zienswijze willen inbrengen, dan kunt u dat doen door contact op te nemen met Tineke Mulder, telefonisch of per e-mailbericht.  Dit kan uiterlijk tot en met vrijdag 14 september 2018.