VGS
  • Namens de instellingsbesturen (VGS): ds. W.A. Zondag
  • Namens het personeel (RMU): mr. C.G. van der Staaij

Over de commissie
De commissie is bevoegd kennis te nemen van verzoeken van werkgevers (VGS-scholen) om identiteitsontslagen van werknemers. Meer informatie over de commissie, haar samenstelling en werkwijze vindt u hier. Hier vindt u ook de reglementen van de commissie, waarin de verkiezingsprocedure beschreven staat.