VGS

Dat pleidooi houden Gerdien Lassche (ROV), Pieter Moens en Wim Voorwinden (VGS) in een opiniestuk in het Reformatorisch Dagblad.

“Het is naar onze mening onwenselijk om in de gebieden waar al christelijk-reformatorisch onderwijs aanwezig is, met behulp van deze wet een nieuwe school te stichten met een specifieke, denominatieve signatuur. Het leidt tot meer versnippering en dus tot een verzwakking van en verwarring binnen onze denominatie. Het starten van een nieuwe school heeft onherroepelijk consequenties voor de bestaande scholen in de regio. Niet alleen wat betreft het leerlingenaantal, maar het kan ook (op termijn) tot verschuiving van de identiteit van de bestaande school leiden. Laten we, wanneer we vragen hebben over de identiteit van een christelijk-reformatorische school, elkaar opzoeken, de zorgen met elkaar delen en gezamenlijk de school toekomstbestendig maken.”

Elkaar vasthouden

“We realiseren ons dat de verwachtingen die ouders, kerken of personeelsleden, van een christelijk-reformatorische school hebben, uiteen kunnen lopen. Afsplitsing van bestaande scholen en het stichten van een nieuwe christelijk-reformatorische school is daarvoor echter niet de oplossing en leidt alleen maar tot verwarring. Laten we als ouders, kerken, besturen, personeelsleden elkaar zo veel als mogelijk is vasthouden rondom de scholen die we van de Heere hebben ontvangen. Elkaar aansprekend op ontwikkelingen die ons zorgen kunnen baren. School én ouders moeten daar hun verantwoordelijkheid in nemen door open en eerlijk met elkaar om te gaan. Biddend of de Heere ondanks onze zonden Zijn zegen aan het christelijk-reformatorisch onderwijs wil blijven geven.”

Het volledige artikel leest u hier.

Regionale bijeenkomst

We organiseren in november een aantal regionale bijeenkomsten om u te informeren over het wetvoorstel. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.