VGS

Wat is een audit?

Met een audit brengen we in één dag uw organisatie en eventuele risicogebieden in kaart. Dit doen we op het gebied van Financieel Management, HRM, Bestuur & Organisatie en Onderwijs aan de hand van toetsingskaders. Op basis van de audit stellen we een rapport op met daarin aanbevelingen.

Wat levert het rapport u op?

  • Zelfevaluatie
  • Startpunt van een nieuwe (school)planperiode
  • Voorbereiding voor een Inspectiebezoek
  • Geeft de toezichthouder inzicht in de kwaliteit en mogelijke risico’s die binnen de organisatie aanwezig zijn

Oftewel, het rapport stelt u in staat de kwaliteit van uw organisatie te waarborgen.

Hoe gaan we te werk?

De audit is opgezet rondom vier domeinen: onderwijs, bestuur en organisatie, financieel management en HRM. Op basis van wet- en regelgeving en met behulp van recente inzichten in het vakgebied zijn objectiveerbare criteria geformuleerd die van toepassing zijn op alle schoolorganisaties. Op die manier is het mogelijk om de criteria op allerlei vormen van de organisatie, het bestuur en de inrichting van het primaire proces toe te passen.

We houden rekening met de wettelijke kaders zoals de Wet op het Primair Onderwijs en de Arbeidsomstandighedenwet. Ook nemen we bijvoorbeeld de Code goed bestuur van de PO-raad, de ontwikkelingen rondom de verantwoording van financiën en het nieuwe toezichtkader van de Inspectie mee.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op.