VGS

Een antwoord op deze vraag vindt u in mijn bijdrage in het nieuwste nummer van DRS Magazine. Daarin betoog ik dat het wel verstandig is om als bevoegd gezag en MR vooraf (globale) afspraken te maken over de facilitering van de MR. Klik hier om meer te lezen.

Geïnteresseerd in andere DRS-artikelen die op het snijvlak onderwijs & recht liggen?

Klik dan hier. Het is uiteraard ook mogelijk om u te abonneren op DRS Magazine, zodat u 10 keer per jaar een juridisch praktijkgeval krijgt voorgeschoteld. Verder wordt u dan ook bijgepraat over alle relevante onderwijsthema’s en nieuwe ontwikkelingen op onze scholen.

Eigenlijk heb ik wel een interessante juridische casus ter bespreking in DRS Magazine…

Dat kan! Neem dan contact op met de juristen van VGS. Leest u ook eens onze handreiking ‘Juridische vraagstukken op school’.