VGS

 

Wat is GCBO?

GCBO staat voor ‘Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs’. Het is het enige samenwerkingsverband in Nederland dat de kringenrechtspraak in het bijzonder onderwijs op basis van richting organiseert en combineert. Hierbij aangesloten zijn het protestants-christelijk, katholiek, algemeen bijzonder, gereformeerd en nu ook het reformatorisch onderwijs. GCBO heeft een bestuur waarin nu ook de VGS met een zetel is vertegenwoordigd. Hier vindt u meer informatie over de uitgangspunten van GCBO.

Waarom is VGS aangesloten bij GCBO?

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid alsmede deskundigheid en efficiency zijn belangrijke pijlers voor GCBO, waarbij er oog is voor de identiteit van de betreffende school of instelling. Naast deze redenen waarom de VGS is aangesloten bij GCBO, is het ook van belang om richting de landelijke politiek een eenduidige gesprekspartner te kunnen zijn als het gaat om het onderwerp procedures en geschillen in het bijzonder onderwijs.

Wat verandert er in de klachtafhandeling?

Voorop staat dat de VGS-klachtencommissie gewoon blijft bestaan en de samenstelling ongewijzigd blijft. De belangrijkste verandering is dat GCBO nu de administratieve afwikkeling rond een klacht zal verzorgen. Dat betekent dus dat klachten rechtstreeks naar GCBO dienen te worden gestuurd en niet meer naar de secretaris van de VGS-klachtencommissie. Bovendien verlopen alle contacten rond een klacht via het kantoor van GCBO, zowel in de aanloop als naar de afronding van een klacht. Dat is eigenlijk de enige wijziging, dus u zult er in de praktijk verder weinig van merken. Correspondentie van GCBO kunt u herkennen aan het volgende logo:

 

Hoe werkt de klachtenprocedure?

De uitgangspunten bij een klachtafhandeling blijven gewoon dezelfde. Het verschil is dat de klachtenprocedure nu rechtstreeks gecoördineerd wordt door GCBO. Een omschrijving van de procedure vindt u hier. Er wordt onder andere ingegaan op wie kan klagen over wie, binnen welke termijn, hoe een klacht kan worden ingediend, en wat de vereisten zijn voor de omschrijving van een klacht.

Moet ik de betrokkenen bij mijn school hierover informeren?

Ja, het is van belang om ouders, leerlingen en anderen die bij de school betrokken zijn te informeren over het feit dat ze eventuele klachten voortaan naar GCBO dienen te sturen. Ook voor vragen over een mogelijke klacht kan men terecht bij GCBO. Dit kunt u bijvoorbeeld in een nieuwsbrief doen. Daarnaast dient het adres van de klachtencommissie in de schoolgids gewijzigd te worden:

GCBO is bereikbaar via: Postbus 82324 | 2508 EH Den Haag | T 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) | F 070-3020836 | E info@gcbo.nl | W www.gcbo.nl

Voorbeeldtekst schoolgids

We doen u de volgende suggestie voor een tekst voor de schoolgids: ‘Onze school is aangesloten bij de door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs ingestelde klachtencommissie, die is ondergebracht bij de stichting GCBO, een samenwerkingsverband van geschillencommissies in het bijzonder onderwijs. GCBO doet de administratieve afwikkeling van een klacht, en ook kunt u daar met uw vragen terecht bij een mogelijke klacht. U kunt uw klacht indienen door een brief of een mail te sturen naar GCBO. Bij het in behandeling nemen van uw klacht gebruikt GCBO een vragenformulier, dat is te downloaden op de site van GCBO. Dit dient ter ondersteuning van de door u zelf opgestelde klachtbrief, en die kunt u dus gelijk meesturen. Dit zijn de contactgegevens: (zie boven).’

Overige vragen

Heeft u vragen over bovenstaand bericht, dan kunt u contact opnemen met Tineke Mulder.