VGS

Wat was er aan de hand?
Een katholieke vrouw was geïnteresseerd in de vacature van keukenmedewerkster bij Cedrah, een reformatorische zorginstelling. In de vacature stond echter dat sollicitanten lid moeten zijn van één van de in de grondslag genoemde kerken. Dat was ze niet en daarom solliciteerde ze niet, maar ging ze naar het College voor de Rechten van de Mens. Ze wilde weten of de eis van een reformatorische achtergrond nodig is voor een goede vervulling van de functie keukenmedewerker. In haar ogen is die eis niet nodig, omdat er toch maar weinig klantencontact zou zijn. De vrouw is door het College in het ongelijk gesteld.

Hoe steekt het juridisch in elkaar?
Een organisatie mag eisen dat medewerkers de grondslag onderschrijven, mits zij maar consistent beleid voeren en de grondslageis noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Dit staat duidelijk beschreven in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). Daarbij maakt het niet uit of het om een directeur of een keukenmedewerker gaat. Cedrah heeft de grondslag duidelijk omschreven in de statuten en uitgewerkt in een Identiteitsprofiel (‘statuut Identiteit’). Medewerkers dienen daarmee in te stemmen en een actieve bijdrage te leveren aan wat daarin staat beschreven. Dat de betreffende organisatie consistent beleid voert, blijkt uit het feit dat van alle medewerkers wordt verwacht actief lid te zijn van een reformatorische kerk. Het College stelt vast dat de reformatorische identiteit verweven is met de bedrijfsvoering en de praktijk van alledag in de organisatie. Ook keukenmedewerkers hebben direct met cliënten te maken, en moeten daarbij de identiteit uitdragen. Denk aan het voorlezen uit de Bijbel of beantwoorden van geloofsvragen van cliënten. Daarom heeft Cedrah gelijk gekregen van het College.

Betekenis voor het onderwijs
Steeds duidelijker wordt dat consequent en consistent personeelsbeleid wordt gehonoreerd. Van alle medewerkers in de school mag gevraagd worden de grondslag van de school te onderschrijven en deze ook uit te dragen binnen de school. Daarbij mag uitdrukkelijk geëist worden lid te zijn van een kerk die in de grondslag staat vermeld. Daarbij maakt het binnen een school niet uit of het gaat om de conciërge of de directeur. Deze zaak onderstreept ook het belang van een gedegen en breed gedragen Identiteitsprofiel. Ook de VGS heeft voor haar leden een Identiteitsprofiel ontwikkeld, dat inmiddels breed is geïmplementeerd binnen de scholen. Dat dit profiel behulpzaam is in juridische procedures, laat de zaak Cedrah zien.

Zie ook dit artikel in het Reformatorisch Dagblad.

Gerelateerde artikelen: