VGS

In oktober werden we opgeschrikt door het uitvallen van onze bestuurder, Pieter Moens. Hij werd getroffen door een hersenbloeding. De Heere spaarde zijn leven en langzaam mag hij herstellen. Het is nog niet bekend hoe volledig dit herstel zal zijn en wanneer hij weer terug mag keren naar het werk wat hem lief is. Tijdens deze periode hoopt ondergetekende als interim-bestuurder zijn rol over te nemen.

Het jaar 2022 is een jaar van toenemende onrust. Landbouwcrisis, vluchtelingencrisis, woningbouwcrisis enzovoort. Kan de regering de problemen nog wel aan? Er is veel onvrede, wantrouwen en angst, maar wij mogen weten dat God alles ziet en bestuurt in deze wereld. Het zijn niet de wereldleiders die de wereld regeren. Het is de Heere God Zelf Die regeert.

In afhankelijkheid van Hem wil de VGS ook komend jaar haar taak uitvoeren: scholen ondersteunen, adviseren en hun belangen behartigen. We hopen u te kunnen dienen, wetend dat we met elkaar Gods hulp nodig zullen hebben.

We wensen u van harte kracht, gezondheid, wijsheid en de zegen van de Heere toe bij uw mooie werk op en voor de scholen. Het gaat ten diepste in het onderwijs niet om ons, maar het gaat om Gods eer. Wat een voorrecht dat er op zoveel scholen nog gewezen mag worden op de vreze des Heeren die het beginsel is van de echte wijsheid. We hopen en bidden dat uw en ons werk zo mag bijdragen aan de uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

We wensen u gezegende Kerstdagen en een goed 2023!

Namens alle betrokkenen bij de VGS,

D. (Dick) van Meeuwen, bestuurder a.i.

Bereikbaarheid

Van maandag 26 december 2022 t/m maandag 2 januari 2023 is ons kantoor gesloten. In deze periode zullen er geen mutaties, betalingen en post verwerkt worden. Omdat er altijd bepaalde dringende situaties kunnen ontstaan, blijven onze managers mobiel bereikbaar.

  • J.W. (Jan-Willem) Kranendonk, manager Organisatie en Dienstverlening – 06-36 02 58 40
  • J.M. (Marco) van Eckeveld, manager Kwaliteit en Relaties – 06-48 10 91 93
  • S. (Sander) den Hartog, manager Bedrijfsvoering en Relaties – 06-10 99 33 00