VGS

In 2020 is helaas gebleken dat de vrijheid van onderwijs verder onder druk komt te staan. Bij de behandeling van de burgerschapswet werd duidelijk dat er een steeds grotere kloof ontstaat tussen het seculiere denken van veel politieke partijen en hetgeen de Bijbel ons leert. In 2021, met daarin ook de Tweede Kamerverkiezingen, hoopt de VGS zich te blijven inzetten om de waarde van het reformatorisch onderwijs voor het voetlicht te brengen.

Wij zijn dankbaar dat de meeste diensten in het achterliggende bijzondere jaar ‘gewoon’ geleverd konden worden, ondanks corona. We zien er naar uit om u ook in 2021 zo goed mogelijk te adviseren en te ontzorgen. Met het nieuwe koersplan van VGS voor D.V. 2021-2024 onderstrepen we dat wij blijvend aan willen sluiten bij úw wensen en vragen. We vernemen dan ook graag of dat uw ervaring ís.

In de afsluiting van het jaar 2020 past ons boven alles dankbaarheid aan de Heere voor Zijn trouwe zorg. In het besef dat wij niets hebben verdiend en de bede dat Hij aan al het werk op en voor de scholen Zijn onmisbare zegen schenkt. Tot slot vragen we u om uw aanhoudende gebed en aandacht voor het geestelijk welzijn van alle kinderen en jongeren die opgroeien in deze tijd. De Heere moge ook nu Zijn Koninkrijk uitbreiden, tot Zijn eer en tot zaligheid van onze zielen.

Gezegende kerstdagen en een gezegend 2021 toegewenst!

Namens alle medewerkers, college van bestuur en de raad van toezicht,

Ds. H. A. van Zetten, voorzitter raad van toezicht

 

Bereikbaarheid

Van woensdag 23 december t/m vrijdag 1 januari 2021 is ons kantoor gesloten. In deze periode zullen er geen mutaties, betalingen en post verwerkt worden. Omdat er altijd bepaalde dringende situaties kunnen ontstaan, blijven de managers mobiel bereikbaar.

  • G. (Gerard) Klerk, manager afdeling Financiën – 06-40 78 73 03
  • J.W. (Jan-Willem) Kranendonk, manager afdeling Personeelsmanagement – 06-36 02 58 40