VGS

De VGS heeft, samen met collega-profielorganisaties Verus, LVGS en ISBO, in een verzonden brief aan de bewindsvrouw aangegeven dat zij zich niet te veel moet bemoeien met de inhoud van lesmethoden en van de historische canon van Nederland. Dit uit respect voor de vrijheid van onderwijs. Die brief is ook verstuurd naar de onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer en naar de Onderwijsraad. Goed om te zien dat de Tweede Kamer zich achter deze oproep schaart.