VGS

Het geld is bedoeld om het primair proces doorgang te laten vinden. Schoolbesturen maken hoge kosten voor vervanging. Het geld kan (een deel van) deze kosten compenseren. Ook kan het geld gebruikt worden voor extra personeel.

De subsidie komt in regionaal verband beschikbaar en dus niet via de lumpsum. Hierbij kan worden aangesloten bij bestaande regionale samenwerkingsverbanden, maar ook het vormen van een nieuwe regionaal samenwerkingsverband behoort tot de mogelijkheden. De nadere spelregels voor het aanvragen van de subsidie worden nog bekend gemaakt.