VGS

In de JongerenOnderwijsraad zitten achttien leerlingen en studenten tussen de 10 en 22 jaar. In september stopt de huidige Jongerenraad en treedt er een nieuwe aan. Daarvoor zijn jongeren nodig die ideeën hebben over goed onderwijs en die ook willen delen. De JongerenOnderwijsraad komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar en spreekt dan met de voorzitter en enkele raadsleden van de Onderwijsraad over hun ervaringen en meningen.

De VGS roept leerlingen van christelijk-reformatorische scholen op om zich hiervoor aan te melden. Je kunt namelijk invloed uitoefenen op de adviezen van de Onderwijsraad. Daarbij is het nuttig voor jezelf omdat je tijdens de bijeenkomsten leert om je mening goed te verwoorden en daarover in discussie te gaan. Daarbij is het een mooie mogelijkheid om vanuit een christelijke visie en ervaringen mee te denken over actuele onderwijsvraagstukken.

Meer informatie zie de flyer.