VGS

NAAR CORONA-OVERZICHT

Veel van onze scholen hebben ervoor gekozen, of denken erover na, om de algemene ledenvergadering uit te stellen of in afgeslankte vorm door te laten gaan. We begrijpen dan ook dat het momenteel lastig is om alle leden mee te nemen in het afgelopen boekjaar en de bespreking van het jaarverslag. Ondanks de huidige belemmeringen, zou het toch prettig zijn om de leden – zij het op hoofdlijnen – te kunnen informeren over de gerealiseerde resultaten.

Om u hierbij te ondersteunen, willen we u wijzen op een nieuw product dat wij een aantal maanden geleden voor u hebben ontwikkeld en gelanceerd: het dashboard bij het jaarverslag. Door middel van dit dashboard worden de hoofdlijnen van het jaarverslag op 1 pagina kort, overzichtelijk en visueel weergegeven en wordt informatie verstrekt over de resultaten van het afgelopen boekjaar. Zo kan in deze periode op een eenvoudige wijze toch informatievoorziening richting de leden plaatsvinden.

Wilt u meer weten over het dashboard? Lees dan ons eerdere artikel voor meer informatie, een voorbeeld van het dashboard en de mogelijkheden om het dashboard af te nemen.

NAAR CORONA-OVERZICHT