VGS

De behandeling van het wetsvoorstel was al in een vergevorderd stadium. De schriftelijke voorbereiding door de Eerste Kamer heeft al plaatsgevonden. Het geplande debat over het voorstel kon echter niet doorgaan vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. OCW geeft aan dat met het oog op de voorbereiding die nog nodig is, zoals regelingen die nog van kracht moeten worden, een advieskader dat nog ingesteld moet worden de tijd nu te kort is om nog 1 juni 2020 als invoeringsdatum te koersen. Het eerstvolgende moment waarop de nieuwe systematiek van start kan gaan is1 juni 2021.