VGS

Waarom een investeringsplan?
Uit de vele begrotingsoverleggen die onze financieel adviseurs jaarlijks voeren, blijkt het vaak lastig om tot een concreet meerjaren investeringsplanning te komen. Een investeringsplan opstellen vanuit de historische investeringen biedt nu vaak geen oplossing, omdat deze overzichten verouderd zijn. Zo kan het zijn dat oude computers, methodes of meubilair nog op de overzichten staan terwijl deze lang niet meer op de school aanwezig zijn. Regelmatig worden stelposten in de begroting als noodoplossing gebruikt. Hierdoor kunnen grote investeringen niet tijdig worden voorbereid (bijvoorbeeld mogelijke aanbestedingen of het verdiepen in een nieuwe methode), raken kengetallen vertekend en zijn de financiële consequenties in de begroting niet inzichtelijk.

Wij ondersteunen u bij het opstellen van een betrouwbare meerjaren investeringsplanning.

Uit handen
Als schooldirecteur zit u er niet op te wachten om lange activalijsten door te lopen. VGS neemt dit graag voor u uit handen. Op basis van de vernieuwde activalijsten kunnen we u ondersteunen bij het opstellen van een betrouwbare meerjaren investeringsplanning. Voor een investering van 300 euro (excl. btw) bieden wij het volgende aan:

  • Een financieel adviseur loopt uw activalijsten door en maakt een selectie van activa die hoogstwaarschijnlijk niet meer aanwezig zijn, mogelijk niet meer aanwezig zijn en waarschijnlijk nog wel in gebruik zijn.
  • Samen met de directeur wordt dit besproken (telefonisch of op locatie) waarbij een geactualiseerde activalijst het resultaat is.
  • Op basis van deze schoolspecifieke lijst wordt een meerjaren investeringsplan opgesteld.
  • Tijdens uw reguliere begrotingsoverleg met uw financieel adviseur wordt dit plan besproken en waar nodig aangepast. Hierbij is ruimte voor het doorspreken van toekomstige (nieuwe) doelen.

Wanneer u geen gebruik maakt van een begrotingscyclus wordt het investeringsplan aanvullend met u besproken. De totale kosten komen dan uit op 495 euro (excl. btw).

Interesse? Neem contact op met Sander den Hartog of uw eigen financieel adviseur.