VGS

Via Justis.nl kunnen aanvragers een digitaal formulier invullen en indienen, wat het proces aanzienlijk versnelt. Na het indienen van de aanvraag worden de benodigde controles uitgevoerd, inclusief screening op relevante strafbare feiten. Dit digitale proces verkort de wachttijd voor het verkrijgen van de VOG aanzienlijk.

Niet alleen het aanvragen wordt op deze manier eenvoudiger, ook wordt het voor de medewerkers makkelijker en sneller om de VOG aan te leveren. De medewerkers krijgen de VOG digitaal afgeleverd in de Berichtenbox van MijnOverheid en kunnen deze vervolgens snel digitaal doorsturen. Handmatig controleren van de VOG is in het geval van een digitale VOG niet meer nodig, dit kan eenvoudig online via www.validatie.nl.

Wat belangrijk is om te weten: hoewel het proces van aanlevering van de VOG op deze manier versneld wordt, heeft dit geen invloed op de datum van de VOG. De datum van de aanvraag van de VOG is én blijft de datum die op de VOG komt te staan.

Verschil digitale en papieren VOG

De digitale VOG bevat grotendeels dezelfde informatie als de papieren VOG, alleen is het postadres van de aanvrager weggelaten. Verder zijn er vooral verschillen in de vorm: de papieren VOG is blauw en de digitale VOG wordt roze. De zichtbare echtheidskenmerken zoals het watermerk op de papieren VOG, worden vervangen door onzichtbare, digitale echtheidskenmerken. De kosten voor het aanvragen van een VOG blijven hetzelfde: €33,85.

Het aanvraagproces

  1. VGS zet de VOG-aanvraag voor de medewerker klaar via Justis.nl
  2. De medewerker ontvangt een email en vraagt de VOG aan. De medewerker kiest tijdens de afronding van de aanvraag voor verzending per post of digitaal via de Berichtenbox van MijnOverheid.
    Let op: digitale verzending is alleen mogelijk als de medewerker de Berichtenbox heeft geactiveerd. Daarnaast moet de medewerker in de Berichtenbox hebben aangevinkt digitale post te willen ontvangen van screeningsautoriteit Justis én een actueel, werkend e-mailadres hebben opgegeven. Dit is een eenmalige stap. De infographic Hoe ontvang ik mijn VOG? van Justis.nl verduidelijkt dit proces.
  3. Kiest de medewerker voor digitale verzending en voldoet de medewerker aan de voorwaarden uit stap 2? Dan zet Justis in het geval van een positieve beslissing de VOG klaar in de Berichtenbox van de medewerker. Als de medewerker de VOG niet (direct) krijgt, ontvangt de medewerker hierover bericht per post.
  4. De medewerker opent de VOG in de Berichtenbox, slaat deze op en stuurt het document digitaal naar u toe.
  5. Na ontvangst van de VOG controleert u de VOG op juistheid en echtheid. U checkt de inhoud en gebruikt de hierboven al eerdergenoemde validatievoorziening. Dit is een veilige online tool van de overheid waarmee de betrouwbaarheid van een digitaal document kan worden vastgesteld.

Planning

De mogelijkheid om de VOG digitaal te ontvangen wordt van maart tot en met mei 2024 in fases uitgerold, op deze manier weet Justis zeker dat de systemen goed blijven werken. Het is dus mogelijk dat u nu nog geen gebruik kunt maken van een digitale VOG. De uitrol gaat op de volgende manier:

Fase Start fase
Fase 1: KvK-nummer start met 4, 8, 9 20-3-2024 9-4-2024
Fase 2: KvK-nummer start met 0, 1, 5 10-4-2024 23-4-2024
Fase 3: KvK-nummer start met 2 ,7 24-4-2024 7-5-2024
Fase 4: KvK-nummer start met 3, 6 8-5-2024 21-5-2024

 

Let op! Deze planning kan wijzigen, zie voor de actuele planning deze pagina.