VGS

Noord Amerika

De coronapandemie heeft ook de nodige effecten wat betreft de internationale contacten. Van de scholen en kerken in Noord Amerika is bekend dat, mede vanwege strenge eisen bij het passeren van de grens, tal van activiteiten zijn opgeschort. Zowel de kerkelijke vergaderingen als de jaarlijkse onderwijsconferenties liggen nagenoeg stil. Zo ook de ‘NRCEA Teacher conference’ die normaliter in augustus op één van de scholen wordt gehouden.

Vanwege de pandemie heeft de VGS de studiereis naar USA uitgesteld. Wanneer het bezoek aan de reformatorische scholen aldaar alsnog kan doorgaan, is nu nog niet bekend.

Europa

Met de Europese organisatie voor christelijk onderwijs ACSI te Hongarije hebben we in de achterliggende tijd verschillende online-events gehad. Bestuurders en leidinggevenden vanuit het reformatorisch onderwijs waren hierbij betrokken.

Van DV 3 tot en met 5 maart zal er weer een fysiek congres plaatsvinden. Deze zal opnieuw gehouden worden in Boedapest. Vanuit de VGS zal, namens het reformatorisch onderwijs, een delegatie aanwezig zijn en hopen we ook een bijdrage te leveren. Meerdere collega’s uit andere lidstaten hopen we daar te ontmoeten maar ook de directeur van de MakorHa Tikvah school te Jeruzalem. Meerdere landen zijn bezig met het versoepelen van de maatregelen. Ook Hongarije is vrij eenvoudig toegankelijk.

Meer informatie over deze conferentie is te vinden via deze link.

In DV april hopen we het jaarlijks Brussels Beraad te houden te Brussel. Onder leiding van Bert Jan Ruissen zullen we daar nieuwe leden van het Europese parlement ontmoeten.

Studiereizen

Het is geheel begrijpelijk dat schoolleiders nu geen tijd hebben om hier überhaupt over na te denken. Ook de maatregelen lenen zich hier nog niet voor. Mochten de versoepelingen doorzetten en de pandemie afnemen, dan hopen we voor 2023 toch het e.e.a. te kunnen gaan organiseren. Gezien de toenemende druk op de vrijheid van onderwijs in ons land, wordt het aspect ‘leren van andere christelijke scholen elders’ des te belangrijker om sámen na te denken over de toekomst van het reformatorisch onderwijs in Nederland. Daartoe moeten we geïnspireerd worden en leren van onze collega’s van christelijk onderwijs elders in de wereld. Landen als Frankrijk, Finland, Zweden ervaren zware druk vanuit de overheid t.a.v. hun bestaansrecht. Zij delen graag met ons wát hun bemoedigd, waardoor en waarmee zij christelijk onderwijs kunnen blijven realiseren. Daarnaast ervaren zij een bezoek van hun Nederlandse collega’s als bemoedigend!

Meer hierover DV najaar 2022.

Voorbereiden op andere tijden

Vanuit de VGS worden nauwe contacten onderhouden met o.a. ADF International en ECPM.

Met beide organisaties worden voorbereidingen getroffen voor presentaties en ontmoetingen in Nederland. Beide organisaties zijn bekend met en actief in de ondersteuning van vervolgde christenen. De casus Finland die momenteel speelt is daar één van. Dit zijn dus voor ons geen ver-van-ons-bed-shows: maar dit is realiteit in een democratische westerse omgeving!  Wat kunnen wij hiervan leren? Welke essenties vanuit deze rechtszaak zijn voor ons van belang?

Dergelijke vragen móeten we ons meer gaan stellen. Nú zijn we gezegend met een Kabinet waar zowel CU als CDA nog enige zeggingskracht hebben. Maar laten we géén illusies hebben. De strijd gaat door. Beseffen we dat? Bereiden we ons erop voor? Dát is de essentie waarom VGS internationaal actief is.

Mochten er vragen zijn, dan graag contact met ondergetekende opnemen.