VGS

Het onderzoek richt zich volgens de inspectie ‘onder meer op hoe scholen invulling geven aan thema’s waarover morele opvattingen sterk kunnen verschillen, bijvoorbeeld seksuele diversiteit. De inspectie bezoekt zowel aangekondigd als onaangekondigd een breed scala aan scholen.’ De inspectie doet dit onderzoek op verzoek van minister Slob. Die heeft de dienst gevraagd zich te verdiepen in lesmateriaal op islamitische scholen en daarbij te beoordelen of deze scholen genoeg doen aan burgerschapsonderwijs. Aanleiding waren publicaties over een islamitische onderwijsmethode over seksuele voorlichting. De inspectie gaat dit onderzoek echter breder invullen, meldt ze, ‘omdat de discussie die hieraan ten grondslag ligt, verder voert dan de vraag of een bepaalde lesmethode binnen een denominatie wel of niet kan.’

Dat betekent concreet ‘dat we scholen met verschillende achtergronden en levensbeschouwelijke opvattingen in het onderzoek betrekken. Het betreft scholen uit het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs, en instellingen uit het mbo.’ De resultaten worden naar verwachting in de loop van februari 2020 in een themarapport gepubliceerd. Scholen waar het onderzoek is uitgevoerd ontvangen, met de gebruikelijke procedures van hoor- en wederhoor een beknopte rapportage over de bevindingen, die op de gebruikelijke wijze wordt vastgesteld en openbaar gemaakt. Voor meer informatie over de wettelijke bevoegdheden van de onderwijsinspectie t.a.v. burgerschapsonderwijs en haar werkwijze, zie hier.

Mooie kans

De VGS heeft inmiddels van enkele VO-scholen gehoord dat de inspectie hen heeft benaderd om mee te doen, bijvoorbeeld door een vragenlijst in te vullen. Ook zijn er schoolbezoeken afgelegd en gepland. Als er meer scholen zijn (specifiek in het po en s(b)o) die door de inspectie zijn benaderd, horen wij dat graag. Ervaringen van scholen met dit onderzoek vernemen wij eveneens graag. Die kan de VGS dan terugkoppelen tijdens ons reguliere ringenoverleg met de inspectie, begin volgend jaar. Dit onderzoek biedt het christelijk-reformatorisch onderwijs een mooie kans om te laten zien wat wij in huis hebben op het gebied van vorming en burgerschapsonderwijs en dat wij ons daarin positief onderscheiden. Het vigerend wettelijk kader biedt ons alle ruimte om ons (burgerschaps)onderwijs naar eigen inzicht in te kleuren. Uit een eerder thematisch onderzoek naar omgaan met seksualiteit en seksuele diversiteit bleek overigens dat scholen met een religieuze/levensbeschouwelijke identiteit het beter doen dan gemiddeld.