VGS

Verenigingen dienen er namelijk (op grond van artikel 2:36, zesde lid, BW) zorg voor te dragen dat hun leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. Aan het slot van datzelfde artikellid wordt zelfs ook nog beschreven hoe dat moet: ‘De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen.’

Uit de toelichting op de wet blijkt dat als een school over een website beschikt, op de homepage daarvan een vermelding dient te staan van de manier waarop kan worden opgezegd, het (e-mail)adres waar de opzegging naartoe moet worden gezonden, de opzegtermijn en informatie waar de individuele opzegdatum kan worden opgevraagd. Al kan op de homepage ook worden volstaan met een link, met de aanduiding ‘opzeginformatie lidmaatschap vereniging’ of ‘opzeggen lidmaatschap vereniging’. Aanvullende voorwaarde is dat de vermelding opvallend dient te zijn: goed leesbaar en niet over het hoofd te zien. Een ‘schrale troost’ is dat de wet aan het ontbreken van een dergelijke vermelding geen sanctie verbindt.

De VGS helpt en denkt graag met u mee bij het voldoen aan deze verplichtingen. En misschien is dit dan ook gelijk een aanleiding om uw statuten weer eens tegen het licht te houden.

Hebt u vragen of wilt u graag dat wij met u meedenken? Neem contact op met Jan Macdaniel.