VGS

ABP heeft een prognose voor de pensioenpremie per 1-1-2023 bekend gemaakt. De totale premie ouderdoms- en nabestaandenpensioen (OP/NP) gaat van 25,9% naar 29,1%. De premie arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) blijft hetzelfde (0,76%). De premie voor de VPL regeling komt te vervallen (was 3%). Deze premie wordt alleen door de werkgever betaald.

De andere premies worden voor 30% op het salaris van de werknemer ingehouden en voor 70% door de werkgever betaald.

Door de loonsverhogingen afgelopen jaar zal het ABP jaarloon (waarover de premie wordt berekend) per 1-1-2023 aanzienlijk stijgen. Met deze de stijging van de pensioenpremie zal de inhouding van de premie op het salaris volgend jaar nog verder omhoog gaan. Daardoor kan een werknemer netto minder salaris per maand overhouden in 2023 dan in het voorgaande jaar 2022.