VGS

ABP heeft de percentages voor de premie per 1-1-2024 bekend gemaakt. De totale premie ouderdoms- en nabestaandenpensioen (OP/NP) gaat van 27,9% naar 27,0%. De premie arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) blijft hetzelfde (0,73%).

De andere premies worden voor 30% op het salaris van de werknemer ingehouden en voor 70% door de werkgever betaald.

Door de loonsverhogingen afgelopen jaar zal het ABP-jaarloon (waarover de premie wordt berekend) per 1-1-2024 aanzienlijk stijgen, daartegenover staat de daling van de pensioenpremie.

Bron: ABP en PFZW