VGS

Als uw organisatie samenwerkt met (meestal vrijwilligers) personen die niet in (fictieve) dienstbetrekking zijn en ook geen ondernemer zijn, moet u als werkgever aan de belastingdienst doorgeven welke bedragen hij aan die personen heeft uitbetaald. Voortaan moet zo’n IB47-melding altijd digitaal gebeuren. Elke werkgever die hiermee te maken krijgt, moet zich bij de belastingdienst aanmelden voor het doorgeven van de zogenoemde uitbetaalde bedragen aan derden. Ook als hij al eerder uren van deze personen heeft doorgegeven.

Aanmelden via mail of telefoon

Aanmelden kan door een mail te sturen naar gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl onder vermelding van het adres en telefoonnummer van uw organisatie. De belastingdienst belt u dan op met uitleg over hoe de gegevens digitaal aangeleverd moeten worden. Meteen zelf telefonisch contact opnemen kan ook, via 0800 022 70 65.

Deadline

De uitbetaalde bedragen aan derden moeten altijd worden doorgegeven vóór 1 februari na het jaar waarin ze zijn uitbetaald. Betalingen die uw organisatie in 2021 doet aan personen die geen werknemer of ondernemer zijn, moeten dus vóór 1 februari 2022 bij de belastingdienst bekend zijn.

Wanneer moet u deze bedragen doorgeven aan de belastingdienst?

Indien u een vrijwilliger een vergoeding verstrekt die hoger is dan € 5,00 per uur, met een maximum van € 180 per maand en € 1.800 per jaar.

Als aan (slechts) aan een criterium voldaan wordt gaat de belastingdienst ervan uit dat er sprake is van een vergoeding die in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbelang van het werk en moet er (digitaal) IB47-aangifte gedaan worden.