VGS

Het UWV ondersteunt dit o.a. door een vergoedingsregeling voor niet-meeneembare voorzieningen voor de werkgever en meeneembare voorzieningen voor de werknemer. Enkele voorbeelden van de voorzieningen zijn een aangepast toilet, een traplift, een aangepaste werkplek, een aangepaste bureaustoel, (taxi-)vervoer of aanpassingen in de auto.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het UWV bepaalt of u of uw werknemer recht heeft op een vergoeding. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de niet-meeneembare voorzieningen en de meeneembare voorzieningen.

  • Niet-meeneembare voorzieningen

De vergoeding voor deze voorzieningen wordt door het UWV toegekend aan de werkgever. De kosten die gemaakt worden moeten betrekking hebben op:

  • Een noodzakelijke aanpassing van de werkplek;
  • De aanschaf van noodzakelijke hulpmiddelen;
  • De noodzakelijke aanpassing en inrichting van uw school.

Een vergoeding kan worden aangevraagd als het dienstverband nog minimaal 6 maanden duurt.

Bij de beoordeling van toekenning bepaalt het UWV of de voorziening echt nodig is. Hiervoor vindt er een gesprek plaats met uw werknemer en de arts en arbeidsdeskundige van het UWV. Verder gaat het UWV uit van de goedkoopste aanpassing en wordt bezien in hoeverre een aanpassing ‘algemeen gebruikelijk’ is. De kosten voor een ‘algemeen gebruikelijke aanpassing’ worden niet vergoed. Tevens wordt door het UWV een bedrijfseconomische toets uitgevoerd wanneer het gaat om een aanpassing aan het schoolgebouw. Hierbij wordt nagegaan of de aanpassing leidt tot waardestijging van het schoolgebouw. Wanneer dit het geval is, kan dit in mindering op de vergoeding worden gebracht.

  • Meeneembare voorzieningen

De vergoeding voor deze voorzieningen wordt door het UWV toegekend aan de werknemer. Het gaat hierbij om bijzondere hulpmiddelen die u als werkgever normaal gesproken niet heeft. Bijv. orthopedische schoenen, een aangepaste stoel, een tolk, maar ook vergoeding voor (taxi-)vervoer of aanpassingen in de auto. De werknemer kan deze voorzieningen ook op een ander plek of bij een andere werkgever gebruiken.

De werknemer dient de vergoeding zelf aan te vragen. Hierbij is het van belang dat de werknemer de voorziening pas aanschaft na goedkeuring van de toekenning van het UWV. Reden hiervoor is dat het UWV werkt met vaste leveranciers.

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht op de website van het UWV of bij uw relatiebeheerder PSA.

Bron: UWV