VGS

Teamspirit

‘Een goede sfeer’, ‘het lijkt wel familie’, ‘een sterk team’, ‘ontzettend loyaal en gemotiveerd’. Allemaal typeringen van directeuren over wat volgens hen de belangrijkste oorzaak van laag ziekteverzuim is, namelijk de collegialiteit op school. Veel directeuren stimuleren dit door gezamenlijke pauzes, een persoonlijke noot tijdens vergaderingen toe te voegen en door regelmatig een teamuitje te organiseren. Ook een directe aanspreekcultuur en onderling vertrouwen dragen bij aan een goede teamsfeer.

Pater familias

Daarnaast noemen verschillende directeuren dat een stukje ontzorgen erg belangrijk is voor het laag houden van ziekteverzuim. Zodat de onderwijsstructuur binnen de school op orde is, waardoor collega’s goed kunnen functioneren. Een directeur merkte op: “Beschouw je team als een gezin, ga vaderlijk met ze om en neem tijd voor ze.” Richting (zieke) medewerkers uit zich dit in het geven van waardering, geen overdreven eisen stellen, collega’s serieus nemen en hen tijd geven om geheel te herstellen. Verder geven directeuren aan dat zij altijd bij de zieke collega langsgaan en dat deze betrokkenheid erg gewaardeerd wordt.

Tips van directeuren – voor directeuren

  • Schakel vroegtijdig al een casemanager in. Erg prettig om als directeur bijgepraat en ondersteund te worden, zodat je weet welke (juridische) stappen je moet nemen.
  • Ga niet bezuinigen op goede begeleiding, maar investeer in mensen, je krijgt er veel voor terug.
  • Vergeet de mens niet achter het ziekteverzuim, zie kwetsbaarheid als een kracht.
  • Communiceer helder: naar de bedrijfsarts, binnen het team en schoolbreed. Heb lef om dingen bespreekbaar te maken.
  • Laat 2 keer per jaar een deskundige meekijken om de verzuimcijfers te bespreken, echt een aanrader!

Wilt u meer weten? Lees het uitgebreide verslag hier of neem contact op met een van onze HR medewerkers.