VGS

Update van groot belang

Dat zo’n update niet overbodig is, blijkt wel uit deze casus:  een vader vond dat de school hem niet voldoende informatie over zijn kind gaf en ging naar de klachtencommissie. Uiteindelijk viel het allemaal wel mee voor de school, maar de klachtencommissie gaf de school wel het dringende advies het echtscheidingsprotocol te actualiseren. Dat schept een hoop duidelijkheid voor zowel het personeel binnen de school als voor de ouders. Het behoedt ook voor willekeur.

Modelprotocol nu beschikbaar

Voor de zomer heeft de VGS een handzaam en praktisch modelprotocol ontwikkeld met de naam ‘Informatievoorziening aan gescheiden ouders’. Zie ook dit bericht. Om richting te geven aan het schoolbeleid bevat het protocol eerst een A4-tje met daarin de wettelijke eisen en wat de recente rechtspraak daarover zegt. Dat is handig, omdat je daarmee een richtinggevend kader hebt voor het schoolbeleid. Vervolgens staan er in het document voorbeeldartikelen voor bijvoorbeeld de in- en uitschrijving van een kind, oudergesprekken, verstrekken van het schoolrapport en een verlofaanvraag.