VGS
Kees de Groot is aanwezig bij het gesprek om de belangen van VGS-scholen te behartigen

Vrijheid van onderwijs, zoals geregeld in Artikel 23 van de Grondwet, staat weer volop in de  belangstelling vanwege een aantal incidenten op slecht functionerende scholen. Namens VGS sluit Kees de Groot aan bij het rondetafelgesprek over Artikel 23. De vrijheid van onderwijs is de basis van ons onderwijsbestel. Hierin is de ruimte voor het christelijk-reformatorisch onderwijs geborgd. Een belangwekkend onderwerp dus. De volgende vragen zullen worden besproken.

  1. Wat moet behouden blijven in het huidige systeem?
  2. Wat kan aanscherping gebruiken? Welke aanscherping?
  3. Wat moet veranderd (en verbeterd) worden en op welke wijze (oplossingen)?

VGS: ‘Maak werk van je identiteit’

De vrijheid van onderwijs, zoals vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet, heeft in de ruim honderd jaar van haar bestaan veel goeds gebracht. En nog altijd voorziet zij in een behoefte. Vele tienduizenden leerlingen en studenten bezoeken dagelijks bijzondere scholen, waaronder christelijk-reformatorische.

Artikel 23 past dus prima bij onze tijd, is de boodschap van de VGS aan de Tweede Kamer. En het artikel moet daarom ‘in zijn huidige vorm en formulering behouden blijven.’ Dat zal de VGS volgende week woensdag tijdens het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over artikel 23 ook naar voren brengen.

Hoeft er dan helemaal niets te veranderen? Zeker wel. Zo zouden alle scholen werk moeten maken van hun identiteit. De overheid moet zich niet te veel bemoeien met het onderwijs. Verder juichen wij het toe als de ouderbetrokkenheid bij scholen juist toeneemt. En de VGS vindt goed burgerschapsonderwijs essentieel om sociale cohesie te bevorderen en segregatie te bestrijden. Daarbij maken we meteen deze kanttekening: We vinden het principieel van belang dat er ruimte is en blijft voor (bijzondere) scholen om (burgerschaps)onderwijs vanuit hun eigen identiteit vorm te geven en in te kleuren.

Lees hier onze volledige reactie.

U kunt zelf ook een bijdrage leveren door schriftelijk input aan te leveren bij de Onderwijsraad. Zie ook “Onderwijsraad vraag input voor advies over artikel 23“.