VGS

In het profiel wordt aangegeven dat het reformatorisch onderwijs zijn waarden en normen ontleend aan de Bijbel en de belijdenis en dat het uitgangspunt daarbij de Tien Geboden zijn. Dat laatste is de reden dat de geboden in het profiel één voor één vrij uitgebreid en concreet op het onderwijs toegespitst worden uitgewerkt. Ze vormen de basis en het uitgangspunt van de waarden en normen van het reformatorisch onderwijs.

Het vijfde gebod

Aan de hand van vijfde gebod wordt in het profiel er op gewezen dat gezag er ‘ons ten goede is, voor ons welzijn is. Gezagsverhoudingen dienen in en rond de school te worden erkend. Aan gezag dient ook binnen de kaders van de Bijbel én in liefde uitvoering gegeven te worden. Dat voorschriften en aanwijzingen ‘uiteindelijk’ opgevolgd dienen te worden, sluit een gesprek daarover natuurlijk niet uit.

Het zesde gebod

De eerbied voor het leven vanuit het zesde gebod moet op school onder andere uit de omgang met elkaar blijken. De school dient voor iedereen die daarbij betrokken is een fysiek veilige omgeving te bieden. Ieder mens wordt dan ook als schepsel van God gerespecteerd. Ook binnen de gemeenschap van de school zijn alle mensen dan ook gelijkwaardig en worden ze als zodanig behandeld.

Het zevende gebod

Bij de bespreking van het zevende gebod gaat het in het profiel er over dat seksualiteit in de Bijbel te maken heeft met het vormen van een onverbrekelijke verbintenis in een huwelijk tussen één man en één vrouw. Op grond van de Bijbel is er voor losse seksuele contacten dan ook geen plaats. Heel praktisch betekent dit gebod ook dat binnen de schoolwereld het eerder genoemde respect (hier in de zin van rein- en zuiverheid) seksueel getinte grappen en intimidatie uitsluit

Het achtste gebod

Op grond van het achtste gebod worden ook op school de bezittingen van elkaar gerespecteerd. Dit gebod is ook een grondpijler van een bijbels rentmeesterschap (dat natuurlijk ook te maken heeft met de actuele discussie over duurzaamheid).

Het negende gebod

Bij de uitwerking in het profiel van het negende gebod gaat het onder andere om een open en eerlijke communicaties. Roddelen hoort daar dan ook niet bij.

Het tiende gebod

De behandeling van het tiende gebod wordt afgesloten met de zin: ‘Onze begeerte dient uit te gaan naar God; alleen Hij kan onze diepste verlangens vervullen’. En als dat de levenspraktijk is, dan zullen de leerlingen dat toch merken?

Eerdere artikelen in deze serie:

  1. De opdracht van de school vanuit het identiteitsprofiel
  2. Het fundament van het identiteitsprofiel
  3. Het VGS-identiteitsprofiel en de tien geboden: de 1e tafel

Leden van de VGS kunnen (de handreiking bij) het identiteitsprofiel opvragen bij het secretariaat, secretariaat@vgs.nl.