VGS

De jubileumbundel heeft een oplage van 1.000 exemplaren. De verspreiding zal plaatsvinden naar de leden, het externe netwerk en binnen de VGS. De leden bestaan uit de directies/ besturen c.q. raden van toezicht van de aangesloten scholen en kerkenraden.

In de bundel is ruimte om bedrijven en andere organisaties de gelegenheid te bieden hun naam met logo te vermelden. Dit zal in de vorm van een kwart pagina uitgevoerd worden.

Graag stellen we u daartoe in de gelegenheid. De kosten hiervoor bedragen minimaal 250 euro.

Interesse?

Indien u hiervoor belangstelling hebt, kunt u contact opnemen tot uiterlijk D.V. vrijdag 11 juni met Cora de Wit, c.dewit@vgs.nl.