VGS

Om die reden is een aantal jaren geleden het dashboard bij het jaarverslag geïntroduceerd. Door middel van dit dashboard worden de hoofdlijnen van het jaarverslag op één pagina kort, overzichtelijk en visueel weergegeven en wordt informatie verstrekt over de resultaten van het afgelopen boekjaar. Want zeg eens eerlijk, wie leest dat uitgebreide jaarverslag en de bijbehorende jaarrekening nu écht van A tot Z?

We willen u dan ook wijzen op de toegevoegde waarde die het dashboard kan hebben als het gaat om presentatie van het jaarverslag. Het afgelopen jaar hebben al heel wat klanten gebruik gemaakt van dit product als middel om op een eenvoudige wijze de informatie uit het jaarverslag te delen met betrokkenen. Ook is het dashboard uitermate geschikt om als publieksversie te presenteren op de schoolwebsite.

Benieuwd geworden? Het dashboard 2022 is nu beschikbaar. Klik hier voor een voorbeeld.

Ziet u ook de toegevoegde waarde van het dashboard als hulpmiddel bij de presentatie van het jaarverslag? Neem dan contact op met ondergetekende of uw financieel adviseur om te informeren naar de mogelijkheden.