VGS

Dr. W. Van Vlastuin: “Het christelijk onderwijs verkeert op allerlei manieren in de branding. Blijkbaar is de ‘strijd om het kind’ in volle hevigheid gaande. Er is een vraag naar de ontwikkelingen vanuit de overheid. Dat hangt samen met het klimaat in onze postmoderne cultuur. Terwijl de gereformeerde gezindte in deze context ook bezig is om haar eigen identiteit opnieuw te benoemen.”

Van Vlastuin wil met ons nadenken over de geestelijke dimensie van ons onderwijs. In zijn boek ‘Voor hart en hoofd. Een essay over Christus-identiteit in het onderwijs’ bepleit hij een bezinning vanuit de levende Christus.

“Onze (post)moderne cultuur vraagt om een heroriëntatie op de klassieke kernen van het christelijk geloof. Om te zien wat dit betekent, is het nodig dat we ons bewust zijn van de cultuur waarin we leven. Van Vlastuin laat zien hoe het perspectief vanuit Christus bepalend is voor de vakken die wij op school geven. Het denken vanuit de levende Christus is ook bepalend voor het zicht op onszelf als leerkracht. Bovendien bepaalt dit perspectief ook onze geestelijke benadering van de leerlingen.”

Klik hier voor meer informatie en aanmelden voor de tweedaagse voor schoolleiders op 2 en 3 april 2020. De tweedaagse wordt georganiseerd door Driestar onderwijsadvies en VGS.