VGS

Beoogde samenstelling per 1 juli 2018 vanwege (her-)verkiezing na drie jaar

Voorzitter
Mr. drs. D. Vergunst
Plaatsvervangend voorzitter
Mr. A.J.C. van Bemmel
Leden namens bestuur
Lid, gekozen door besturen
Mr. W.N.L. Donker
Plv. lid, gekozen door besturen
Mr. B. Bouter
Lid, gekozen door besturen
Prof. mr. dr. ds. W.A. Zondag
Plv. lid, gekozen door besturen
Mr. C.G. van der Staaij
Leden namens personeel
Lid, gekozen door personeel
Drs. S. Stoop
Plv. lid, gekozen door personeel
Mw. mr. M. Jongsma – van Helden
Lid, gekozen door personeel
Mr. A.J. den Besten
Plv. lid, gekozen door personeel
Mr. L.G.I. Barth
Griffier
Mr. J.S. Beukens


Tegenkandidaten

Conform artikel 6 lid 1 van het Reglement moeten (plaatsvervangende) leden worden gekozen op voorstel van het bestuur van de VGS en de RMU, waarna de instellingsbesturen en de leden van het personeel binnen vier weken na plaatsing van dit bericht tegenkandidaten kunnen voorstellen. Indien binnen deze termijn geen tegenkandidaten zijn gesteld, zijn de voorgestelde kandidaten gekozen.

Over de commissie

De commissie is bevoegd kennis te nemen van verzoeken van werkgevers (VGS-scholen) om identiteitsontslagen van werknemers. Meer informatie over de commissie en haar werkwijze vindt u hier. Hier vindt u ook de reglementen van de commissie, waarin de verkiezingsprocedure beschreven staat.