VGS
  • Namens de instellingsbesturen (VGS): ds. W.A. Zondag
  • Namens het personeel (RMU): mr. C.G. van der Staaij

Tegenkandidaten

Conform artikel 6 lid 1 van het Reglement moeten (plaatsvervangende) leden worden gekozen op voorstel van het bestuur van de VGS en de RMU, waarna de instellingsbesturen en de leden van het personeel binnen vier weken na plaatsing van dit bericht tegenkandidaten kunnen voorstellen. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar t.mulder@vgs.nl. Indien binnen deze termijn geen tegenkandidaten zijn gesteld, zijn de voorgestelde kandidaten gekozen.

Over de commissie

De commissie is bevoegd kennis te nemen van verzoeken van werkgevers (VGS-scholen) om identiteitsontslagen van werknemers. Meer informatie over de commissie en haar werkwijze vindt u hier. Hier vindt u ook de reglementen van de commissie, waarin de verkiezingsprocedure beschreven staat.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Tineke Mulder.