VGS

NAAR CORONA-OVERZICHT

Ter bemoediging. Dat was de motivatie om via een video vanuit de VGS een bericht aan de scholen te doen ter gelegenheid van de herstart van de scholen op 11 mei.

Ter bemoediging? Iedereen is ‘happy’ dat de scholen weer kunnen beginnen! Zeker, gelukkig. Fijn.  Ook hebben de scholen zich goed voorbereid en zijn zij er klaar voor. Compliment. Toch zal het anders zijn dan normaal: halve klassen, wisselende dagen, niet alle collega’s kunnen of durven weer les te gaan geven, op afstand blijven van elkaar, restricties in gang- en wandelpaden, geen ouders in de school enz. Terug naar normaal lijkt nog ver weg. En… wordt het wel weer zoals vanouds?

Een belangrijk aspect is, naast wat we geleerd hebben als kwetsbare mensen, wat we behouden willen voor de toekomst. Ik noem zomaar een aantal zaken:

  • Gaf deze periode ook niet enige rust i.p.v. altijd hectiek? In verhouding zijn we nu wel heel veel thuis en waren we hiervoor wel heel veel van huis. Hoe vinden en bewaren we balans?
  • Hebben we zaken kunnen relativeren? Niet alles bleek immers meer zo belangrijk te zijn.
  • Laten we het thuiswerken, het thuisonderwijs c.q. afstandsonderwijs weer helemaal los of kunnen we dit (deels) behouden?
  • Strategisch overleg via de computer vind ik geen optie, daarentegen zijn veel andere overleggen prima via Teams, ZOOM o.i.d. te doen; efficiënter, korter en qua uitkomst hetzelfde.

Zo zijn er ongetwijfeld nog meer aspecten te noemen die de moeite waard zijn om vast te houden. Aan mijn VGS-collega’s heb ik gevraagd bij te houden welke aspecten zij graag willen behouden. Ik ben benieuwd.

En er valt nog meer te leren!

Deze vraag willen we daarom ook bespreken in internationaal verband. De scholen in Canada zijn gesloten tot aan de zomervakantie. De scholen in Zweden zijn open gebleven. In Nederland en andere landen gaan de scholen slowly weer open. Landen zijn moeilijk vergelijkbaar, alleen al omdat het bevolkingdichtheidscijfer enorm verschilt. Maar tussen de scholengemeenschappen zijn vergelijkingen te maken en kunnen we van elkaar leren. Niet alleen over wat de pandemie aan effect heeft gehad, maar ook hoe we wereldwijd de alomtegenwoordige God moeten dienen. Want één ding is zeker: dit virus en de gevolgen hebben alles te maken met de Godsregering en dát en hóé Hij gediend wil worden, wereldwijd!

NAAR CORONA-OVERZICHT