VGS

De nieuwe directeur…

  • is belijdend lid van een van de reformatorische kerken;
  • onderschrijft van harte de Drie Formulieren van Enigheid;
  • draagt in leer en leven deze identiteit uit, zowel binnen als buiten de school;
  • verbindt de reformatorische identiteit met de visie op onderwijs, het pedagogisch klimaat en de cultuur;
  • weet het vakmanschap van de leerkracht te stimuleren en werkt volgens het principe gedeeld leiderschap;
  • is op zoek naar verbinding en harmonie, maar weet ook beslissingen en keuzes te maken;
  • kan een gezamenlijke visie op onderwijs vormgeven en uitdragen;
  • vindt structuur en orde belangrijk.

De school biedt…

Een functie waarin verantwoordelijkheid gegeven wordt en waarin de mogelijkheid bestaat om samen met het MT en team te werken aan verdieping en verbetering.

De school kent een betrokken, stabiel en kundig team. Dit maakt deze baan tot een stimulerende omgeving om persoonlijk te ontwikkelen en te werken aan de verdere profilering van de school.

Kijk voor de uitgebreide profielschets op www.koelmangorinchem.nl

Uw sollicitatie ontvangen zij graag uiterlijk D.V. vrijdag 12 april.

De wervings- en selectieprocedure wordt begeleid door de VGS. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact op met een van onze hr-adviseurs.