VGS

Op 23 maart jl. hebben de leden van de klachtencommissie in een vergadering aangegeven dat zij zich allen opnieuw beschikbaar willen stellen voor een herbenoeming. Onlangs heeft het college van bestuur van de VGS in vervolg daarop besloten om hen opnieuw voor een termijn van vier jaar te benoemen. We danken de commissieleden voor hun inzet de afgelopen jaren en we zijn verblijd dat zij hun werk willen voortzetten!

De huidige samenstelling van de klachtencommissie kunt u hier vinden.