VGS

Mogelijk bent u de winnaar en kunnen wij u op 10 december 2020 de BRAVO Bestuursbokaal overhandigen! Het is een feestelijke uitreiking op de Nyenrode Business Universiteit te Breukelen. Oud-winnaars hebben in de pers veel publiciteit gekregen omdat het afleggen van goede verantwoording een actueel en belangrijk thema is.

Uw bestuursverslag wordt na inzending beoordeeld door een gespecialiseerde jury. Deze bestaat uit een afvaardiging van Wijs Accountants, VTOI-NVTK, PO- en VO-raad, alsook Ouders van Waarde. Bij de beoordeling wordt onder andere gelet op het voldoen aan de wettelijke eisen.
Voor 2019 heeft het Ministerie van OCW per sector vijf maatschappelijke thema’s verplicht gesteld die besturen in het jaarverslag dienen toe te lichten. Hierover ben u in november 2019 door middel van een brief van het Ministerie geïnformeerd. Daarnaast worden het bestuursverslag op een aantal specifieke criteria beoordeeld:

  • Intern toezicht
  • Bestuur/bestuurder
  • Ouders/leerling/docent
  • Toekomstige ontwikkelingen

Natuurlijk kijkt de jury ook naar communicatieve aspecten zoals taalgebruik, fotomateriaal en gebruikte media.

Meer informatie over de te beoordelen criteria kunt u vinden op de website www.bravo-onderwijs.nl onder het onderwerp ‘Bestuursbokaal’.