VGS

Neem bijvoorbeeld vragen als: mag je van iedere werknemer vragen op school de werkzaamheden te verrichten of hebben werknemers het recht om thuis te werken? Wat te doen met werknemers die onder één van de risicogroepen vallen? Welke maatregelen moeten er worden genomen wanneer een personeelslid in contact is geweest met een coronapatiënt? Het Algemeen Protocol bij Openstelling Scholen biedt de sector niet alleen een overzicht van de in acht te nemen veiligheids- en hygiënemaatregelen, maar ook een handreiking hoe om te gaan met dit soort vragen. Het protocol is in dit laatste echter vrij summier. In dit document bieden we daarom meer concrete handvatten bij dit – vrij letterlijke – algemene protocol.

Klik hier om deze handreiking te downloaden.