VGS

Met de inwerkingtreding van de nieuwe cao 2020-2021 zijn veel regels  uit hoofdstuk 6 van de cao PO geschrapt. Hierdoor is er meer vrijheid ontstaan voor de werkgever om eigen keuzes te maken ten aanzien van de tredebepaling binnen de voor een werknemer geldende salarisschaal. Door deze wijziging in de cao is het voeren van een arbeidsvoorwaardengesprek des te belangrijker geworden.

Het arbeidsvoorwaardengesprek wordt gevoerd in de laatste fase van het werving- en selectieproces. In het arbeidsvoorwaardengesprek komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De inhoud van de functie met bijbehorende schaal
  • De trede van inschaling
  • Werktijd en arbeidsomvang

Voor het bepalen van de bij de functie behorende schaal wordt gebruik gemaakt van het functiewaarderingsinstrument Fuwa PO. Het bepalen van de trede binnen die schaal is sinds de laatste cao dus overgelaten aan de werkgever en werknemer. In de cao wordt alleen opgemerkt dat rekening moet worden gehouden met de werkervaring van de werknemer. In deze handreiking worden ten aanzien van verschillende categorieën werknemers (meer) handvatten en overwegingen gegeven voor het bepalen van een juiste trede.  Ook is de handreiking een handig hulpmiddel bij het voeren van arbeidsvoorwaardengesprekken.

Met dank aan Willianne Boogaard, die dit artikel heeft helpen schrijven in het kader van haar stage bij ons HRM-team.