VGS

Kort samengevat zijn de belangrijkste adviezen:

  • De ventilatie van ruimten moet voldoen aan het niveau van het Bouwbesluit.
  • Zorg voor het regelmatig luchten van klaslokalen en andere ruimten. Doe dit in ieder geval tijdens de pauzes en voor, tussen en na schooltijd. Dit kan bijvoorbeeld door gedurende 10 tot 15 minuten ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Let er op dat er tijdens het luchten zo min mogelijk mensen in het lokaal aanwezig zijn.
  • Voorkom recirculatie binnen een ruimte en luchtstromen van persoon naar persoon (door bijvoorbeeld ventilatoren en mobiele airco’s).
  • Wanneer uit de controle van het ventilatiesysteem blijkt dat dit niet voldoet aan het Bouwbesluit, dan kan natuurlijke ventilatie of het plaatsen van een rooster mogelijk uitkomst bieden. De school kan contact opnemen met de lokale GGD voor advies over passende maatregelen.

Lees het volledige advies in het corona bulletin van OCW.

Download de handreiking

De PO-Raad heeft in samenwerking met de VO-raad en Ruimte-OK een handreiking gemaakt over het coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen. Met deze handreiking kunnen scholen (po, (v)so en vo) controleren of het ventilatiesysteem aan de door de RIVM en het Bouwbesluit gestelde vereisten voldoet. Voor vragen kunnen scholen terecht bij Ruimte-OK, het kenniscentrum voor onderwijshuisvesting, of zelf een expert inschakelen.

Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op scholen

Om een landelijk beeld te krijgen rondom de ventilatie op scholen, scholen te ondersteunen en expertise te bundelen schrijft minister Arie Slob (Onderwijs) aan de Kamer dat hij een Landelijk Coordinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) heeft opgericht. Doekle Terpsta wordt voorzitter van de LCVS en daarnaast nemen ook PO-Raad, VO-raad, GGD-GHOR en VNG deel aan het coördinatieteam.

Bron: PO-Raad