VGS

In samenwerking met Paul Janssen van Leeuwendaal en een speciaal hiertoe vanuit het bestuurdersnetwerk PO ingerichte werkgroep ‘directiebeloning’ is er gewerkt aan een handreiking directie-inschaling. Download deze hier.

Indien herinschaling leidt tot een verslechtering van de inkomenspositie van de directeur (daarbij ook lettend op werknemers salarisperspectief voor de toekomst), dan is de werkgever gehouden deze inkomensteruggang voor zittende directeuren te repareren. De in dit verband te maken afspraken worden vastgelegd in een addendum.

 

Meer informatie en ondersteuning

Voor verdere ondersteuning bij het actualiseren van het functieboek, of bij het opstellen van schoolspecifiek beloningsbeleid, kunt u contact opnemen met onze HRM adviseurs. Ook kunt u voor korte vragen over de cao gebruik maken van onze helpdeskservice.

Begin januari 2020 hebben de vakbonden en de PO-raad een akkoord gesloten voor een nieuwe cao PO (2019-2020). Deze CAO kent een looptijd van 1 maart 2019 tot 1 november 2020.