VGS

Er vinden geen juridische wijzigingen plaats. Op de achtergrond blijven er twee aparte stichtingen bestaan, met ieder eigen deelnemers en een eigen reglement. Als het gaat om zaken die het reglement aangaan, zullen we daarom nog communiceren vanuit de naam van BWGS en/of VFGS. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een jaarverslag. In alle overige communicatie is de naam GS-vitaal leidend.

Voor zowel BWGS als VFGS gelden met ingang van 2021 lagere premies!

Premie BWGS

Per 1 januari 2021 zal de premie van BWGS verlaagd worden, naar 2,00%. Dit is mogelijk gezien de huidige financiële situatie mede ingegeven door het feit dat uitkeringsgerechtigden snel weer een nieuwe baan vinden.

De premie was 3,00% in 2020.

Premie VFGS

Per 1 januari 2021 zal ook de premie van VFGS verlaagd worden.

  • Voor scholen met een eigen risico variant van 14 dagen wordt de premie 4,25% (was 4,35%)
  • Voor scholen met een eigen risico variant van 182 dagen wordt de premie 2,00% (was 2,10%)

Er is ook een nieuw reglement vastgesteld. Klik hier voor meer informatie.