VGS

Vanaf donderdag 11 februari kunt u terecht op de nieuwe website van GS-vitaal.

Dit betekent dat u:

  1. Eenvoudig vergoedingsvergoeden kunt aanvragen voor ziekte, schorsing en ww-uitkeringen;
  2. Een aparte pagina treft met daarop allerlei vragen en antwoorden over corona-gerelateerde vergoedingen;
  3. Duidelijke omschrijvingen vindt van (gratis) preventieve diensten.

Neem snel een kijkje op www.gs-vitaal.nl.

Met haar kennis en expertise denkt GS-vitaal in een vroeg stadium met u mee over het werkvermogen – de blijvende inzetbaarheid – van uw medewerkers. Het werkvermogen en de factoren die daar een invloed op hebben, zijn door de Finse wetenschapper Juhani Ilmarinen samengevat in het Huis van Werkvermogen.

Het werkvermogen kan gezien worden als het dak van het huis. Dit dak rust op vier verdiepingen, bestaande uit gezondheid, competenties, normen en waarden en werkgerelateerde factoren. Een dak staat pas stevig op een huis als alle verdiepingen in orde zijn. Is een verdieping aan renovatie toe, dan vermindert dit het werkvermogen. Een goed werkvermogen krijg je wanneer de eerste drie verdiepingen- die staan voor wat de medewerker kan en wil- in evenwicht zijn met de vierde verdieping- die aangeeft wat de organisatie verlangt en biedt.

Om het werkvermogen te behouden of te verbeteren moet elke verdieping in orde zijn. Dat gebeurt door ervoor te zorgen dat de gezondheid, competenties en motivatie van de medewerkers ondersteunt en bevordert worden en dat de werkvereisten niet te belastend zijn. Voor de medewerkers ook een belangrijke rol weggelegd- dit door het onderhouden van zijn gezondheid (gezonde levensstijl) competenties (blijven ontwikkelen) en motivatie (positieve houding). Het behoud en de verbetering van het werkvermogen is de gedeelde verantwoordelijkheid van zowel medewerker als werkgever.

GS-vitaal ondersteunt scholen om aan de slag te gaan met het thema ‘blijvende inzetbaarheid’. Samen met u geven de adviseurs van GS-vitaal graag concreet invulling aan het begrip ‘blijvende inzetbaarheid’ en zorgen zij er samen voor dat uw personeel zo goed en vitaal mogelijk het werk op uw school kan verrichten. Bent u benieuwd geworden naar de diensten van GS-vitaal? Klik dan hier.