VGS

Inhoud

Het ministerie wil in gesprek met álle spelers binnen het onderwijs: van onderwijspersoneel, ouders en leerlingen tot schoolleiders en bestuurders, maar ook met gemeenten en samenwerkingsverbanden’ over 5 thema’s:

  1. Governancestructuur van schoolorganisaties (Welke structuur heeft de organisatie van de school?)
  2. Versterken zeggenschap (Hoe kunnen leraren, schoolleiders en (G)MR-leden meebeslissen?)
  3. Investeringen naar de klas (Hoe wordt het geld dat de school heeft uitgegeven?)
  4. Rol en positie van de schoolleider (Wat is de rol van de schoolleider en hoe kan die dat het beste invullen?)
  5. Verantwoording (Hoe laat de school zien waar het geld aan uit is gegeven?)

Doel van het onderzoek is om de rollen en verwachtingen t.a.v. de diverse gremia ‘opnieuw te formuleren.’ Bovendien vormen de resultaten ‘de basis voor de uitwerking van vier coalitieakkoordopdrachten.’ Er komen dus nieuwe plannen, aldus het departement.

Deelnemen

De gesprekken zullen plaatsvinden op diverse locaties in het land, vanaf medio november t/m februari en duren zo’n anderhalf tot twee uur.

Aanmelden kan via: breedgesprekmedezeggenschap.caop-events.nl