VGS

De organisatie- en juridisch adviseurs van VGS hebben een beknopte whitepaper geschreven die u hierin wegwijs maakt. Door de reflectievragen is de whitepaper ook goed bruikbaar als bezinningsstuk voor besturen en toezichthouders.

Intern toezicht op identiteit in de praktijk

Bij de uitwerking van het toezicht op de identiteit gaat het, traditioneel gezien, om de goedkeuring van de volgende onderwerpen:

  • Benoeming en ontslag van personeel;
  • Het al dan niet toelaten van leerlingen;
  • De keuze van methoden, met als speerpunt de identiteitscomponent van die keuze;
  • De keuze van liederen en eventueel van een Bijbelvertaling;
  • De schoolregels, waaronder kledingvoorschriften.

Bij dat toezichthouden blijkt telkens weer dat de inhoud van de ‘identiteit’, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de leerresultaten, niet goed meetbaar is. Dat is één van de redenen dat toezichthouden op dit terrein niet altijd gemakkelijk is. Zonder cijfers speelt het gevoel immers een grote rol. Daarnaast (b)lijkt het voor niet-onderwijsprofessionals gemakkelijker om over identiteit mee te praten dan over het onderwijsproces van de school. Dit brengt het gevaar met zich mee dat het toezicht zich beperkt tot het deelterrein identiteit. Dit zorgt ervoor dat andere delen van het proces zich aan het eveneens noodzakelijke toezicht onttrekken.

Hoe geef je als toezichthouder in de praktijk gestalte aan je taak?

  • Door mee te leven met wat er op en rond de school/scholen gebeurt en door gezond nieuwsgierig te zijn. Daarvoor zijn rolvaste schoolbezoeken  (dat wil zeggen bezoeken als ‘toezichthouder’) én informele contacten van groot belang.
  • Beperk het toezicht niet tot het doornemen van documenten. Papier is geduldig. Toets of de documenten op en rond de school een levende werkelijkheid zijn. Betrek daarbij de eigen toezichthoudende taken
  • Stel vragen. Ook op het terrein van de identiteit is ‘niets’ meer vanzelfsprekend. Toets of uw eigen ideeën sporen met die van de andere betrokkenen. Toezicht houden op basis van de veronderstellingen van de individuele toezichthouders is immers per definitie onjuist.

Organisatieadvies nodig?

Onze adviseurs denken graag mee. Heeft u een vraag met betrekking tot toezichthouden op identiteit? Bel of mail dan Jan Macdaniel, jurist en beleidsadviseur, j.macdaniel@vgs.nl of 0180 – 442 659.

Basisboek

De whitepaper is gebaseerd op een hoofdstuk uit het (nog te verschijnen) Basisboek Goed bestuur. Wilt u alvast intekenen en exemplaren voor uw bestuurders en toezichthouders reserveren? Mail het gewenste aantal naar Diederic Kloosterman, d.kloosterman@vgs.nl. We brengen enkel de verzendkosten én €5 administratiekosten in rekening.

Meer gratis whitepapers verschijnen binnenkort op vgs.nl/basisboek.